Kurs masażu dźwiękiem, kamertonów,mis dźwiękowych,
gongów i monochordu.