Podczas sesji dźwiękowych zapadamy w stany, w których zmienia się praca naszego mózgu. Wszystkie poniżej opisane stany mogą występować u każdego z uczestników – reakcje są indywidualne i niezależne od prowadzących.  Zależnie to jest od stanu otwartości i wrażliwości uczestników. Stan ALPHA, THETA, DELTA są wywoływane częstotliwościami poniżej 16 Hz - jest to poziom słyszalności ludzkiego ucha.

Stare księgi informują, że u podstaw wyobrażeń i działań ludzi dawnych cywilizacji, używających do rytualnych praktyk uzdrawiania, masażu, relaksacji, własnego głosu oraz dźwięku bębnów, grzechotek, gongów, mis, muszli, rogów, leży prastara mądrość, że ...
Człowiek powstał z dźwięku, zatem sam jest dźwiękiem.

TERAPIA METODĄ TOMATISA – OPIS METODY
1. Na czym polega metoda Tomatisa
Profesor Alfred Tomatis {1920-2001) był francuskim otolaryngologiem. Od lat 40-tych
XXw. prowadził badania nad funkcją narządu słuchu. Szczególnie interesowała go zależność między sposobem słyszenia a jakością głosu. Na podstawie swych badań sformułował trzy zasady, znane dziś jako trzy prawa Tomatisa, o następującej treści.