To nasz wewnętrzny głos. Poczuć go w sobie możesz tylko TY. Będzie się zmieniał tak jak ty się zmieniasz. Każdy z nas ma swoja własną częstotliwość zwaną fundamentalną ( tzw. dźwięk podstawowy). Jeśli zapoznamy się z nią, to automatycznie nawiążemy ze sobą bliższy kontakt, który pozwoli nam ze sobą współgrać, słyszeć i respektować własne potrzeby . Jeśli “nadajemy” na podobnych falach wtedy przyciągamy się wzajemnie. Jeśli nasz dźwięk różni się, czyli nie rezonuje z dźwiękiem drugiego człowieka , pojawia się zmęczenie, irytacja, a wręcz agresja w przypadku zjawiska silnego dysonansu.

Słowo Mantra pochodzi od dwóch słów ze sanskrytu:
-mamas, czyli umysł
-tran, ochrona, działanie, przygotowanie, wolne od.... (np. choroby).
Razem biorąc z sensu tych dwóch słów powstało ogólne określenie„wolny umysł”.

Len Horowitz w swoim wykładzie "DNA: Piraci Świętej Spirali" odkrywa przed nami m. in. sekrety pitagorejskiej matematyki i pogrzebaną przez 3000 lat oryginalną skalę muzyczną - starożytne solfeggio  i twierdzi, że jego brzmienia mają stymulujący wpływ na naszą świadomość i DNA, a które na przestrzeni historii zostały zatajone i zniekształcone.