W opracownia, na podstawie materiałów źródłowych osób i naukowców, którzy są prekursorami w oddziaływaniu wibracji na ciało fizyczne, aurę i patogeny.