Masaż dźwiękiem na potrzeby własne –szkolenie trzy dniowe. Podczas tych zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z historią masażu dźwiękiem. 

Bioenergoterapeutyczny Masaż Dźwiękiem BMD  – obejmuje przekazanie  informacji z zakresu bioenergoterapii – budowa energetyczna człowieka, aura – ciała subtelne w powiązaniu z możliwościami wykorzystania wibracji jako fali nośnej do przekazywania bioenergii. Nauczymy się używania mis dźwiękowych do diagnozowania zaburzeń w energetyce ciała subtelnych oraz kierowania strumienia wibracji do źródła. Szkolenie, a następnie kursy są prowadzone wg autorskiej metody "Rezonans Źródła". Miejsce zajęć Koszalin, Rekowo, Narty k. Szczytna,  dla grup zorganizowanych na terenie kraju.  Każdy zjazd to 12 godzin zajęcia praktyczne, 8 godzin wykłady, 6 godzin medytacje w dźwięku.