Omówione zostaną i przedstawione podstawowe informacje dotyczące : masażu wg Perera Hessa, gry na misach i gongach wg Don'a Conroux,  dźwięk w tradycji himalajskiej.  Szkolenie odbywa się w Koszalinie,  Rekowie, dla grup zorganizowanych w Polsce. Program kursy przewiduje: omówienie historii zastosowania mis dźwiękowych i gongów do masażu, nauka gry na misach i gongach, zajęcia praktyczne w posługiwaniu się dźwiękiem, podstawowa wiedza ezoteryczna niezbędna w pracy z aurą.  Cykl szkolenia obejmuje 6 godzin wiedza teoretyczna, 12 godzin zajęcia praktyczne,  4 godziny medytacje w dźwięku.   Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują dyplomy – uprawniające do stosowania masażu dźwiękiem na potrzeby własne i najbliższych.  Koszt uczestnictwa w kursie 492 zł wystawiamy faktury VAT