Informacje i praktyczne zajęcia z zastosowaniem mis dźwiękowych, gongów, kamertonów i innych instrumentów etnicznych.