Bioenergoterapeutyczny Masaż Dźwiękiem BMD – obejmuje przekazanie informacji z zakresu bioenergoterapii – budowa energetyczna człowieka, aura – ciała subtelne w powiązaniu z możliwościami wykorzystania wibracji jako fali nośnej do przekazywania bioenergii. Nauczymy się używania mis dźwiękowych do diagnozowania zaburzeń w energetyce ciała subtelnych oraz kierowania strumienia wibracji do źródła. Szkolenie, a następnie kursy są prowadzone wg autorskiej metody "Rezonans Źródła". Miejsce zajęć Koszalin, Rekowo, Narty k. Szczytna, dla grup zorganizowanych na terenie kraju. Każdy zjazd to
12 godzin zajęcia praktyczne, 8 godzin wykłady, 6 godzin medytacje w dźwięku.

 

Stopień pierwszy BMD – obejmuje przekazanie podstawowych informacji z zakresu bioenergoterapii – budowa energetyczna człowieka, aura – ciała subtelne. Przedstawione zostaną narzędzia do masażu dźwiękiem. Pokażemy jak mis i narzędzi wzbudzających dźwięk. Nauczymy się używania mis dźwiękowych do diagnozowania zaburzeń w energetyce ciała subtelnych.
Misy – prezentacja  i nauka gry na misach.  Świadectwo Akademii.

 

Stopień drugi BMD -  kanały energetyczne meridiany, ośrodki energetyczne czakramy – sposoby zastosowania dźwięku w celu udrażniania przepływu energii i równoważenia wibracji czakramów. Rozbudzanie energii własnej, ochrona energetyczna, najwięcej dźwięku jest w ciszy.
Misy – doskonalenie technik gry na misach.  Świadectwo Akademii.

 

Stopień trzeci BMD – zastosowanie mis dźwiękowych i gongów w pracy terapeutycznej. Transcendentalny tunel dźwiękowy. Dźwięk w refleksologia, aromaterapia, chromo terapia.
Misy, gongi – własna kreacja, a dźwięk.  Świadectwo Akademii.

 

Stopień czwarty BMD –  zastosowanie dźwięku  mis, gongów, kamertonów, monochordu w pracy z niepełnosprawnymi, nie słyszącymi.  Przekazywanie wibracji -  energii na odległość. Wzbudzanie przepływu energii KUNDALINI. Masaż dźwiękiem, a radiestezja. Bryły geometryczne - ich budowa i zastosowanie do masażu. Wiedza tajemna - przekazy himalajskie. 
Misy, gongi, kamertony, monochord – demonstracja własnych narzędzi i wydobywanie nowych dźwięków. Certyfikat Akademii.

 

Stopień piąty BMD – poziom Mistrzowski -  nagrania studyjne własnego dźwięku, egzamin – połączenie diagnostyki bioenergoterapeutycznej z pracą dźwiękową.
Nagrania będą przesłuchane przez zawodowych muzyków i nauczycieli ze szkół i Akademii Muzycznych.
Przewodniczącym komisji ocen będzie Maestro Ruben Silva.
W płaszczyźnie energetycznej dźwięku akceptacja będzie uzyskiwana w Ośrodkach Specjalnych

Misy, gongi, kamertony, monochord i inne instrumenty o transcendentalnym brzmieniu – Misterium Dźwięku.  Złoty Certyfikat Akademii + Certyfikat Muzyczny

 

Super – wizjespotkania, na których wymieniamy się doświadczeniami, wzajemnie wykonując sobie masaże.  Rozmawiamy o dźwięku, prezentujemy osiągnięcia i doświadczenia. Giełda sprzętu dźwiękowego. Prezentacja własnych osiągnięć i umiejętności przed zawodowymi muzykami, dyrygentami, czującymi energię inaczej.