Informacje i praktyczne zajęcia z zastosowaniem mis dźwiękowych, gongów, kamertonów i innych instrumentów etnicznych.
„Kąpiel” w dźwięku mis dźwiękowych i gongów– to mała przenośnia, choć nie do końca. W tradycyjnej kąpieli obmywa nas i oczyszcza woda. Dźwięk, a w rzeczywistości wibracje również skutecznie wpływa na nasze ciało fizyczne poprzez oddziaływanie na ciała subtelne. 

Nasze ciało to połączenie ciał subtelnych oraz  widocznego i namacalnego ciała fizycznego.  Jedna struktura naszej istoty jest bardziej złożona. Ciało fizyczne „zawiera” w sobie kanały energetyczne, na których umiejscowione są punkty „małe czakramy”. Istnieją również centra energetyczne.

Używając wibracji możliwe jest również przekazywanie energii w dowolne miejsce na Ziemi i nie tyko. Ponieważ uczymy jak połączyć zastosowanie dźwięku i bioenergii możesz na naszych kursach tego się nauczyć.

Czym jest superwizja? Nasze pojęcie i faktyczne wykonanie różni się od encyklopedycznycznych definicji.

Jest to jedna z wdzięczniejszych płaszczyzn zastosowania relaksacyjnego i terapeutycznego dźwięku. Dlaczego? Ponieważ ich wnętrza są czyste, a oczy mówią co dla nich zrobiłeś.

Warsztaty, kursy i innego rodzaju spotkania podczas, których każdy z uczestników sam demonstruje swoje kreatywne podejście do pracy z dźwiękiem.