Nie jest naj­ważniej­sze, byś był lep­szy od in­nych.                                                                       
Naj­ważniej­sze jest, byś był lep­szy od sa­mego siebie z dnia wczorajszego.                                                                  

Ghandi

Szkolenia i kursy odbywają się w grupach wg już nabytych umiejętności i wiedzy. Jak i dla tych, którzy chcą poznać tajniki masażu dźwiękiem na potrzeby własne.
Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są przez uprawomocnioną kadrę, mistrzowie bioenergoterapii, masażyści rehabilitanci, muzycy.  Masaż dźwiękiem – jest masażem komórkowym – wibracje w połączeniu z bioenergią docierają do kanałów energetycznych, ośrodków energetycznych czakr – podnosząc nasze siły witalne.
Wynalazcą kamertonu w 1711 był John Shore (1662–1752. Przyrząd służący do strojenia instrumentów muzycznych. Najczęściej w postaci jednotonowego instrumentu, nastrojonego na stałe na dźwięk a1 w stroju wiedeńskim = 440 Hz. Dźwięk ten został nazwany kamertonem, jako że służył za podstawę w muzyce kameralnej, kiedyś rozumianej wyłącznie jako instrumentalna. Obecnie po wielu odkryciach skuteczności oddziaływania i modyfikacji stosowany z powodzeniem w diagnostyce stanu zdrowia oraz w uzdrawianiu.
Każdy z nas ma swoja własną częstotliwość zwaną fundamentalną (tzw. dźwięk podstawowy). Jeśli odnajdziemy się z nią, to automatycznie nawiążemy ze sobą bliższy kontakt, który pozwoli nam ze sobą współgrać, słyszeć irespektować własne potrzeby . Odkryć SIEBIE w SOBIE to tak naprawdę sens istnienia. 
Muzykoterapia – dziedzina, w której  posługujemy się dźwiękiem - wibracjami  w celu przywracania właściwego  funkcjonowania ośrodków i centrów energetycznych człowieka.  Tradycje stosowania dźwięku  sięgają odległych czasów plemiennych, kiedy szaman w czasie rytuałów uzdrawiania stosował śpiew, grę na instrumentach i taniec. Obecnie jest to dziedzina oparta na podstawach naukowych,  my stawiamy na intuicję  skierowanie dźwięku w miejsce potrzebujące bioenergii. Pracujemy w oparciu o harmonię żywiołów.
Dźwięk – wibracje otaczają nas zewsząd. Dźwięk jest wszędzie tylko naucz się go słyszeć. Sztuką jest wydobywanie różnorodnych wibracji z tych samych instrumentów z  zastosowaniem tych samych narzędzi. To sztuka kreacji, sztuka bezpiecznego zastosowania dźwięku w każdej sytuacji.